15 november 09:00 - 16:00Courtyard by Marriott, Stockholm

Programmet är uppdaterat – se nedan

Välkommen till en ny konferens där vi presenterar några av de mest spännande projekten just nu i det svenska elsystemet – såväl kommersiella som akademiska. 

Med Framtidens elsystem vill vi höja kunskapen i branschen genom att lyfta fram konkreta exempel på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet. Dessutom bjuds på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och framgångsrika samarbeten. Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén kommer att medverka.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på elnätsbolag, forskningsinstitut, kommun, myndighet eller annan verksamhet med intresse av teknik och tjänster för ett smartare elsystem.

Framtidens elsystem är också programkonferens för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Konferensen arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät.

Program

Kaffe och registrering

Välkommen till Framtidens Elsystem

Medverkande: Anna Wolf, Power Circle är dagens moderator

Hur skapar vi förutsättningar för att nå de energipolitiska målen?

MedverkandeRobert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten

Från idé till implementering – hur samarbeta hela vägen?

Ett utvecklingsprojekt inom energibranschen involverar ofta många aktörer. Stora som små energibolag, teknikutvecklande start-ups, fastighetsbolag och andra framåtriktade organisationer samarbetar för att utforska nya möjligheter. Vilka fördelar finns med att samverka inom och utanför sin egen bransch? Vilka är framgångsfaktorerna när ett storbolag slår sig samman med en start-up? Vilka fallgropar kan man undvika när man tar ett utvecklingsprojekt till en kommersiell produkt?

Medverkande: Shamil Mehdijev - Power2U, Karin Bodén -Jämtkraft,  Joachim Lindborg - Sustainable innovation, Olof Ermis - Ochno, Stefan Gabrielsson - Chargestorm, Bo Strandberg - Wallenstam.

Släpp loss innovationskraften – hur då?

Innovation är viktigt för att möta utmaningarna i elsystemet. Men vad är receptet för att göra en verksamhet innovativ? Är en inkubator eller ett innovationslabb rätt väg att gå eller ska hela organisationskulturen förändras? Går det ens att innovera i befintliga strukturer? Slutligen – hur ser man till att innovativa idéer omsätts i praktiken och inte bara skapar ett i raden av bra pilotprojekt som inte får chans att kommersialiseras?

Medverkande: Helena Tillborg - Kraftringen, Peter Karlsson - Akademiska hus och Sara Hamlin - E.ON :agile Nordic.

Roller och ansvar – vem gör vad på morgondagens elmarknad?

Vem får äga och driva ett energilager och vilket ansvar ska en aggregator ha? Det är exempel på frågor som behöver besvaras för att nya och etablerade aktörer på bästa sätt ska kunna bidra till ett smartare och mer flexibelt elsystem. En arbetsgrupp med deltagare från energibranschen, myndigheter och näringslivet ska ta fram konkreta förslag på fördelningen av roller och ansvar.

Medverkande: Marielle Lahti - Forum för smarta elnät

Lunch

BLOCK A: Fokus på effekt – verktygen som ökar flexibiliteten

Fördjupning, mer information kommer

BLOCK B: Från hög till låg spänning - teknik för effektivt elsystem

Fördjupning i några aktuella projekt inom SamspEL,  mer information kommer

Eftermiddagskaffe

BLOCK C: Framtidens energilager - kraftfullt samspel mellan energibärare

Fördjupning i några aktuella projekt inom SamspEL, mer information kommer

BLOCK D: Forskning och innovation för ett förnybart elsystem

Strategisk diskussion kring de viktigaste utmaningarna för förnybar el i samhället 2050 samt vilka FOI behov som finns.

Avslut

Medverkande

Anna Wolf (moderator)
Sakkkunnig energisystem och smarta elnät, Power Circle

Robert Andrén
Generaldirektör, Energimyndigheten

Helena Tillborg
Enhetschef Affärs- & verksamhetsutveckling, Kraftringen

Sara Hamlin
Innovation Business Developer, :agile Nordic

Susanne Karlsson
Enhetschef Hållbar el, Energimyndigheten

Bo Strandberg
Miljöchef, Wallenstam

Marielle Lahti
projektledare, Forum för smarta elnät

Karin Bodén
Digital affärs- och tjänsteutveckling, Jämtkraft

Yvonne Ruwaida
Affärstrateg, Vattenfall Eldistribution AB

samt projektledare från SamspEL

Joachim Lindborg, Sustainable Innovation
VäxEL

Shamil Mehdijev, Power2U
Utveckling och validering av ny energiaktör och teknisk plattform för energitjänster

Staffan Norrga, SCiBreak
Projekt: Högspända likströmsbrytare till låg kostnad HIBREAK

Rakshith Sachitanand, Climeon
Projekt: Energilagring i hett vatten

Magnus Karlsteen, Chalmers
Projekt: Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Magdalena Boork, RISE
Projekt: Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

Stefan Gabrielsson, Chargestorm
Projekt: Taking charge

Martin Sjödin, Ångströmlaboratoriet
Projekt: Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring

Magnus Åberg, Ångströmlaboratoriet
Projekt: Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

Claes Sandels, RISE
Projekt: Nätflexibla värmepumpar

Jan-Olov Johansson, LTU
Projekt: Integrering av datacenter med microgrid

Olof Ermis, Ochno
Projekt: Cloud Socket (usb-c)

Jan Kristoffersson, Sustainable innovation
Projekt: Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Viktig information

Programmet uppdateras löpande men  du är välkommen att säkra din plats redan nu.

Konferensen är kostnadsfri men vid utebliven närvaro kan en avgift på 500 kr komma att tas ut. Avregistrering som görs fram till och med den 12 november kl. 17:00 är kostnadsfri. Därefter går det bra att överlåta sin plats till en kollega, skicka i så fall ett mail med namn  på dig och din kollega till info@powercircle.org.